klachten


Soms loopt het anders dan u verwacht heeft.


Als dat zo is, kunt u dat het beste met ons bespreken.
Daar zijn we allemaal bij gebaat: uzelf, wij en de patiënten na u.

Daarnaast hebben wij vanuit onze beroepsvereniging een klachtenprocedure en een klachtenreglement dat via de NVAMG klachtenservice is ondergebracht bij de geschillencommissie EZA.