voor verwijzers

procedure

– U als verwijzer kunt een korte email sturen met uw telefoonnummer. Ik neem dan contact met u op. Ook bij vragen over onze indicaties en contra-indicaties
– wij stellen een verwijsbriefje van U met relevante gegevens zeer op prijs. Voor de verzekering is dit meestal niet nodig. Zie ook bij tarieven en verzekering.
– patient meldt zich per email: info@comg.nl. maakt een afspraak en krijgt informatiepakketje per mail of brief toegestuurd.
– eerste consult meestal alleen anamnese, onderzoek, analyse, uitleg en bespreken behandelplan. Patient krijgt dit schriftelijk mee.
– na 3 (maximaal 5) behandelingen een evaluatie + berichtgeving aan huisarts en verwijzer.
– meestal nacontrole na 3 maanden.

__________

onze principes

1. inzicht leidt tot uitweg.

Ons credo ‘inzicht leidt tot uitweg’ staat voor informatie geven omtrent

 • wat is er aan de hand (en ook: wat is er niet aan de hand)
 • wat kunnen dokters
 • wat kunt u zelf
 • wat moet u doen
 • wat moet u laten
 • wat mag u verwachten (prognose)

Deze informatie wordt schriftelijk meegegeven.

We baseren ons hierbij op vele onderzoeken die het belang aangeven van inzicht in de klacht en behandeling. We noemen er hier twee.

Waddell toonde het invaliderend effect van negatieve overtuigingen en catastroferend denken aan op het beloop van rugklachten en nekpijn ( the back pain revolution, Churchill-Livingstone2004 ).

Coudeyre publiceerde een simpel boekje voor de leek met rugpijn en wist in een groot onderzoek aan te tonen dat er een positieve relatie is tussen inzicht en het beloop van klachten (Coudeyrethe back book) .

2. een aspecifieke klacht kan toch specifiek zijn

Klachten die tot nu toe als aspecifiek werden geduid, blijken in bepaalde gevallen wel degelijk gebaseerd te zijn op specifieke pathologie.
De procedure is relatief eenvoudig: met gewoon mechanisch onderzoek wordt een hypothese opgebouwd in welke struktuur de pijn gegenereerd wordt.
Als door een injektie op deze struktuur de pijn dan vervolgens verdwijnt,
is dat een sterke aanwijzing dat deze struktuur de “pijngenerator” is geweest.
Vervolgens kan dan specifiek worden behandeld.

Een voorbeeld:
Lage rugpijn met enige uitstraling in het been, geen neurologische symptomten.
Uit mechanisch onderzoek rijst verdenking op compressie van de wortel
in het foramen intravertebrale.
MRI toont inderdaad een gezwollen wortel op het betreffende segment.
Transformainale injectie doet de wortel slinken, de pijn verdwijnt.
Met verdere mechanische therapie wordt de rug zodanig “gestuurd”
dat de wortel niet opnieuw geirriteerd raakt.

3. specifiek oefenen helpt bij specifieke klachten

De methode van McKenzie is patroonherkenning. Er wordt van drie goed omschreven syndromen uitgegaan.
Hiervan zijn de kenmerken bekend en weet de behandelaar wat hij verwachten kan.
De anamnese en het onderzoek is dus gericht op het herkennen van patronen. Dit is “Backward-Reasoning”. Wordt eenmaal gekozen voor een van de 3 syndromen, dan schrijft de McKenzie behandeling een serie van oefeningen en houding voor.
De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van de patiënt. Hierdoor kan het aantal behandeling zo gering mogelijk gehouden worden. Met de juiste kennis en de juiste oefeningen kan de patiënt ook in de toekomst een eventuele terugval van de klachten zelfstandig opvangen. Er is over de McKenzie therapie relatief veel effektonderzoek gedaan, waardoor het systeem op indicatie effektief bewezen is. www.mckenzie.nl

Rugpijn kan persisteren of recidiveren door onvoldoende stabiliteit in de wervelkolom.
Dit is door anamnese en lichamelijk onderzoek vast te stellen.
Virginia Richardson heeft een methode ontwikkeld waarbij middels trainen van bekkenbodem, abdominis tranversus en multifidi (tesamen de inner tube vormend) de stabiliteit sterk wordt verhoogd. Deze training doen wij niet in het COMG, we schakelen daarvoor fysiotherapeuten opgeleid door het NPI in.

4. onbegrepen klachten zijn niet altijd onbehandelbaar!

Onbegrepen klachten kunnen een relatie hebben met het bewegingsapparaat. Soms geeft de patiënt dat zelf aan, soms vermoeden we dat op grond van het verhaal.
Enkele voorbeelden:

 • duizeligheid of oorsuizen gerelateerd aan bewegingen van het hoofd
 • vegatatieve klachten na vaag trauma
 • pijn op de borst al dan niet na trauma
 • bekkenpijn zonder lokale afwijkingen
 • slecht slapen en motorische onrust bij baby’s
 • RSI
 • onderbuikspijn

Omdat het resultaat niet altijd goed te voorspellen is, spreken voor deze mensen een proefbehandeling van maximaal drie consulten af. Dan volgt evaluatie.

5. breed & evidence based

We behandelen breed (diverse technieken) en zo veel mogelijk evidence based.

__________

en verder:

Het altijd mogelijk een dagdeel in de praktijk te komen meekijken.

Mocht u nog verder vragen hebben, neem dan zeker contact op met een van ons.

___________

enige achtergrondinformatie over ons vak:

– inleiding in de OrthoManuele Geneeskunde (M.B.Van Hogezand).

– effectiviteit van OrthoManuele Geneeskunde (Verhagen in opdracht CvZ, 2008M.B.Van Hogezand, 2005).

beroepsprofiel van de arts voor OrthoManuele Geneeskunde .

__________

links:

– Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (nvamg) .

– de Stichting Manuele Geneeskunde (SMG) organiseert de modules voor de opleiding tot arts voor OMG.

– Het Register Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (registeramg).

__________

contact

telefoonnummer voor patienten: 020 690 75 72

overleglijn voor u als verwijzer: 020 690 66 98

__________