wat doen wij

Orthomanipulatie (omp)
De Orthomanipulatie is de basis van het werk in onze praktijk.
Deze pagina laat u kennismaken met deze bijzondere methode.

Wat is orthomanipulatie?
Veel klachten in het bewegingsapparaat (rug, hoofd, nek, armen, benen) ontstaan door kleine afwijkingen in het bekken of in de wervelkolom. Deze afwijkingen kunt u niet zien, maar ze kunnen wel pijn en andere problemen veroorzaken. De Amsterdamse arts M. Sickesz ontwikkelde in de zestiger jaren een methode om deze afwijkingen te behandelen. Die methode leverde zulke goede resultaten op, dat zij samen met andere artsen de behandelwijze verder ging ontwikkelen. Zo ontstond de orthomanipulatie. Deze term komt van orthos: juist, recht of gezond, en van manipuleren: behandelen, beinvloeden. De methode is gebaseerd op de aanname dat het bewegingsapparaat in aanleg symmetrisch van bouw is en dat afwijkingen van de symmetrie (oftewel: scheefheid) tot klachten kunnen leiden. De arts voor orthomanipulatie streeft er dus naar de asymmetrie op te zoeken en zo goed mogelijk te behandelen.

Hoe gaat het onderzoek?
De arts onderzoekt uw wervelkolom en uw bekken. Hij spoort een mogelijke verwringing in het bekken of een asymmetrische stand van de wervelkolom op. Een asymmetrie in de positie van de wervels ten opzichte van elkaar heet een standafwijking. Een dergelijke standafwijking kan ontstaan door een ongeval, vertillen, verstappen, een verkeerde houding, enzovoort. Hierdoor functioneert de wervelkolom minder goed en wordt bijvoorbeeld het zenuwstelsel ter hoogte van de scheve wervel geprikkeld. Daardoor kunt u allerlei klachten krijgen: niet alleen klachten van het bewegingsapparaat, maar ook van inwendige organen
De behandeling
Als de standsdiagnostiek verricht is kunnen we de wervelkolom behandelen.
Met behulp van een behandelkussen leggen we de patiënt in een zodanige houding, dat we de wervels naar de symmetrie toe kunnen mobiliseren, door er vibrerend op te duwen. We kunnen niet alle wervels in een keer behandelen: gemiddeld hebben we vijf tot zes behandelingen nodig.
Het is mogelijk dat u na de behandeling last krijgt van vermoeidheid, toename van pijn, pijn op plaatsen waar u dit niet gewend was. Dit is normaal en gaat binnen enkele dagen weer over.
Bij extreme reacties, raden wij u aan om contact op te nemen met ons.
Wetenschappelijk onderzoekIn 1990 zijn aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam twee artsen (J.W.B. Albers, E.D. Keizer: Eburon, Delft) gepromoveerd op een onderzoek naar de waarde van Orthomanipulatie. De onderzoekers vonden verbetering bij ruim tweederde van de 2000 ondervraagde patiënten. Opvallend was, dat niet alleen rug- nek, en hoofdpijnklachten verbeterden, maar ook klachten van andere aard, zoals duizeligheid, hartkloppingen, maag- en buikklachten. Patiënten met een aangetoonde hernia in de onderrug reageerden gunstig: de helft ondervond verbetering. Dit gold zowel voor de patiënten die nog niet geopereerd waren, als voor hen die wel geopereerd waren maar desondanks nog klachten hadden. Later uitgevoerd kleinschaliger onderzoek gaf vergelijkbare resultaten.

In november 2013 is na een pilotstudie in samenwerking met het VU Medisch Centrum een landelijk wetenschappelijk onderzoek (OOG) naar de effectiviteit van OrthoManuele Geneeskunde gestart. Er zullen zo veel mogelijk (nieuwe) patiënten gedurende hun behandelingstraject gevolgd worden om te kunnen meten hoe het met de klachten gaat wanneer ze met behulp van OrthoManuele Geneeskunde behandeld zijn. Onze praktijk doet ook aan het OMG-onderzoek mee. Nieuwe patiënten zal bij aanmelden daarom gevraagd worden of ze aan het onderzoek willen deelnemen. Zo ja, dan noteert onze assistente uw leeftijd en e-mailadres om u te kunnen registreren bij het onderzoek. De patiënt ontvangt via internet een eerste (algemene) vragenlijst om in te vullen welke klachten hij/zij heeft en krijgt vervolgens gedurende een jaar enkele klachtspecifieke vragenlijsten. In totaal betreft het 6 vragenlijsten, die elk ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Manuele Geneeskunde (MG)
De filosofie van de Manuele Geneeskunde steunt op 2 pijlers.
1. Veel klachten ontstaan door functiestoornissen van gewrichten, ook wel blokkeringen genoemd.
2. Blokkeringen kunnen lokaal klachten geven, maar ook op afstand: als de heup niet goed draait kan er pijn in de voet ontstaan. Of omgekeerd. Dit noemen wij het “ketensyndroom”: klachten kunnen hun oorzaak vaak op een andere locatie hebben dan waar ze gevoeld worden.

Door mobilisatie- en manipulatietechnieken, zonodig aangevuld met gerichte eenvoudige oefentherapie, kunnen deze blokkeringen worden opgeheven. Waar nodig wordt middels medicatie of injectie de behandeling ondersteund.

McKenzie
De methode van McKenzie gaat ervan uit dat klachten veelal in de tussenwervelschijf worden gegenereerd. McKenzie heeft een fraai diagnostisch en therapeutisch systeem opgezet om klachten te rubriceren en te koppelen aan zelfwerkzaamheid van de patient. U leert bij ons dus uw behandeling actief te ondersteunen, u kunt daarmee de kans op het terugkeren van de klachten verminderen, en mocht het onverhoopt toch nog eens optreden dan kunt u uzelf vaak effectief behandelen.

Cyriax
Cyriax is een Schotse orthopaed die veel heeft betekend voor het classificeren van weke delen aandoeningen: banden, spieren, kapsels, peesaanhechtingen. Wij gebruiken de methode voor diagnostiek en voor de injectietechnieken.